Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-08-08

UWAGA! OBSZAR ZAGROŻONY ASF

Informujemy iż na terenie Gminy Sosnówka ustalono obszar zagrożony występowaniem  ASF, który obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Dębów, Pogorzelec, Motwica, Rozwadówka.

Na terenie w/w miejscowości zakazuję się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

Na terenie w/w miejscowości nakazuje się:

1. oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

     a) zwierząt,

     b) tusz,

     c) środków żywienia zwierząt,

     d) nawozów naturalnych,

     e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności

odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń

o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

 

Obszar został oznakowany, poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach publicznych i prywatnych, trwałych tablic z czytelnym napisem:

„AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”

 

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zagrożonych ASF

ASF w Polsce stan obecny można sprawdzić tutaj

Rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego

Rozporządzenie nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 sierpnia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, łukowskiego i radzyńskiego

 ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego
i włodawskiego.

Administrator
 
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI