Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Instytucje / Gminny Ośrodek Kultury / Powiatowy Rajd Rowerowy

Powiatowy Rajd Rowerowy

 
2016-06-22

V POWIATOWY RAJD ROWEROWY IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 23 lipca 2016r.

 

REGULAMIN

V POWIATOWEGO RAJDU ROWEROWEGO

IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

23 lipca 2016r.

 

 

ORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Urząd Gminy w Sosnówce

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rajd odbędzie się 23 lipca 2016roku, nie ma on charakteru wyścigu sportowego, jedynie wymiar rekreacyjny i odbywa się przy normalnym ruchu drogowym.
 2. Zbiórka uczestników o godz. 12.30 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnówce.
 3. Start wspólny o godz. 13.00 (Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce) → Meta ok. godz. 16.30 (Obiekty Sportowe przy Publicznym Gimnazjum w Sosnówce)
 4. Długość trasy rajdu wynosi około 36 km
 5. Przebieg trasy: Sosnówka (plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnówce) – Motwica – Rozwadówka – Rozwadówka Folwark – Wisznice – Wisznice Kolonia – Zacisze – Żeszczynka – Sapiehów – Przechód – Sosnówka (obiekty sportowe przy Publicznym Gimnazjum w Sosnówce)

 

II. CEL RAJDU

 1. Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku na rowerach
 2. Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych gminy Sosnówka
 3. Integracja rodzinna i społeczna mieszkańców powiatu bialskiego
 4. Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji

 

III. ZGŁOSZENIA

 1. Osobiście od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sosnówka 65, 21-518 Sosnówka, tel. 83 379-30-57, 696-033-448 bądź na adres email: gok_sosnowka@tlen.pl
 2. Rajd ma charakter otwarty - prawo do startu mają wszyscy chętni. Zgłoszenia dokonujemy za pomocą specjalnie przygotowanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Sosnówka www.sosnowka.pl w zakładce V POWIATOWY RAJD ROWEROWY (zgłoszenie uczestnika rajdu). Osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego(zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika rajdu). Osoby poniżej 10-tego roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 3. Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej do dnia: 18.07.2016r.
 4. Każdy uczestnik rajdu dokonując zgłoszenia akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku w przekazach telewizyjnych, multimedialnych, Internecie oraz w postaci fotografii na potrzeby organizacji rajdu.

 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zobowiązania uczestnika:

 1. 1. Udział uczestników w rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 2. 2. Uczestnik rajdu zobowiązany jest do posiadania w czasie rajdu dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy o ruchu drogowym i umiejętności poruszania się po drogach.
 3. 3. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy - Prawo
  o ruchu drogowym (Dz. U. 2005, Nr 108 poz. 908 z póź. zm.) oraz podporządkowania się poleceniom wydawanym przez przedstawicieli Organizatora, koordynatora rajdu oraz służb porządkowych.
 4. 4. Nieprzestrzeganie regulaminu oraz samowolna zmiana trasy powoduje wykluczenie z rajdu.
 5. 5. Prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
 6. 6. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower i za jego uszkodzenia odpowiada.
 7. 7. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających, osoby pod ich wpływem bezwzględnie nie będą dopuszczone do rajdu.
 8. 8. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności, sytuacji na drodze oraz kontrolować szybkość i hamowanie tak aby nie utrudniać przebiegu rajdu.
 9. 9. Każdy uczestnik powinien być wyposażony w akcesoria niezbędne do uczestnictwa w rajdzie. Mile widziane kaski rowerowe oraz kamizelki odblaskowe we własnym zakresie. Prosimy o zabranie płaszcza przeciwdeszczowego lub peleryny na wypadek deszczu.
 10. 10. Powrót uczestników rajdu odbywa się indywidualnie i na własną odpowiedzialność.

 

Zobowiązania organizatorów:

1 Zabezpieczenie przekraczania jezdni przez policję lub straż pożarną.

 1. 2. Zapewnienie opieki medycznej podczas rajdu.
 2. 3. Zapewnienie uczestnikom zabezpieczenia technicznego.

 

Informacje dodatkowe:

1 Organizatorzy rajdu nie zapewniają ubezpieczenia NNW i nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.

2 Na mecie dla uczestników rajdu przewidziane jest ognisko z kiełbaskami.

3 Instytucją odpowiedzialną za całość rajdu, trasę oraz rozstawienie służb jest: Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce

4 Organizatorzy na zakończenie rajdu przewidują konkursy z atrakcyjnymi nagrodami w czterech kategoriach:

 • Dziewczęta - do 18 roku życia
 • Chłopcy - do 18 roku życia
 • Kobiety - powyżej 18 roku życia
 • Mężczyźni - powyżej 18 roku życia

 

Dla NAJMŁODSZEGO i NAJSTARSZEGO uczestnika rajdu czeka nagroda.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Karta zgłoszenia (niepełnoletniego uczestnika rajdu)

Karta zgłoszenia

 

Administrator
 
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI