Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Poznaj naszą gminę / Historia

Historia

 


Muzeum

Gmina Sosnówka nie posiadała własnego herbu w przeszłości. Na jej terenie nie istniały miejscowości posiadające herb. Należało go więc utworzyć od podstaw. Jest to sytuacja typowa dla gmin pozbawionych ośrodków miejskich.

Główny przedmiot herbu, sosna, stanowi nawiązanie do nazwy gminy, a zarazem do miejscowości będącej jej siedziba. Według toponomastyki (nauki zajmującej się nazwami miejscowymi) nazwa "Sosnówka" należy do nazw o charakterze topograficznym, oddających właściwości terenu. Słowo to oznaczało w przeszłości (zapewne w XVI w., kiedy nazwa się kształtowała) teren, który charakteryzował się występowaniem sosny. Skoro sosna stała się na tyle charakterystycznym elementem lokalnego krajobrazu naturalnego, iż posłużyła do urobienia nazwy miejscowości a dziś także nazwy gminy, nie widać przeszkód, by umieścić jej wizerunek w herbie gminy. Dodatkowo elementami herbu zostały godła herbowe zaczerpnięte z dwóch herbów rycerskich: rogacina podwójnie przekrzyżowana stanowiąca godło herbu Lis oraz należąca do herbu Jastrzębiec podkowa z krzyżem kawalerskim w środku.

Wprowadzenie tych znaków do herbu gminy jest uzasadnione z punktu widzenia historycznego. Stanowią one bowiem symboliczne odniesienie do rodzin Sapiehów oraz Kraszewskich, wydaje się najsilniej związanych z historią gminy i w niej zasłużonych, pieczętujących się wspomnianymi herbami. Romanów, rozsławiony przez najpłodniejszego w dziejach światowej literatury Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Wieś została założona w 1540 roku przez Romana Sanguszkę, wojewodę bracławskiego i litewskiego hetmana polnego. W początkach XVIII w. dobra romanowskie stały się własnością Leszczyńskich, a następnie Sapiechów. W roku 1801 zakupili je Błażej i Anna Malscy, dziadkowie J. I. Kraszewskiego. Własnością rodziny Kraszewskich pozostawały one do 1939 roku. Na początku XIX wieku Błażej Malski zbudował tu klasycystyczny pałac. Młodszy brat autora "Starej baśni" Kajetan Kraszewski założył w pałacu obserwatorium astronomiczne, zgromadził bogaty księgozbiór i kolekcję portretów osobistości historycznych. Pałac płonął trzykrotnie w latach 1858, 1914 i 1943. Po wojnie został gruntownie odbudowany z przeznaczeniem na muzeum J. l. Kraszewskiego.
Obecnie dyrektorem Muzeum J.I.Kraszewskiego w Romanowie jest Pani Anna Czobodzińska-Przybysławska.


Biurko pisarza

INTERmedi@
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI