Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Poznaj naszą gminę / Atuty

Atuty

 
  • Korzystne położenie geograficzne gminy, bliskość przejścia granicznego.
  • Zdrowe, czyste powietrze, dobry stan gleb i wód - bez zanieczyszczeń przemysłowych.
  • Wolne zasoby siły roboczej.
  • Wolne tereny i obiekty pod inwestycje.
  • Możliwość zagospodarowania wolnych terenów komunalnych.
  • Gmina w całości zwodociagowana i stelefonizowana.
  • Dobry stan sieci energetycznej.
  • Sprawny samorząd gminy.
  • Duże zasoby drewna - możliwość rozwoju przemysłu drzewnego.
  • Możliwość rozwoju agroturystyki.

INTERmedi@
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI