Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Instytucje / Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

 

www.zeszczynka.pl

tel. 504 196 524

Celem stowarzyszenia jest:

  1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego środowiska lokalnego.
  2. Działanie na rzecz rozwoju edukacji, oświaty, upowszechniania wiedzy, sportu i turystyki w środowisku lokalnym.
  3. Promowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców.
  4. Udzielanie pomocy, we wszystkich możliwych formach, dzieciom, młodzieży i społeczności lokalnej.
  5. Działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i ekologii.
  6. Działania na rzecz rozwoju demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnym środowisku.
  7. Działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie zostało utworzone w lutym 2008r. z inicjatywy Anieli Halczuk i liczy 24 członków.

Wójt Gminy przekazał w marcu umowę użyczenia budynku po zlikwidowanej szkole w Żeszczynce.

W kwietniu 2008r. po uprzednim uprzątnięciu budynku i otoczenia przez członków stowarzyszenia.

nastąpiło rozpoczęcie działalności „Ośrodka Kultury, Tradycji i Edukacji” w Żeszczynce, połączone z wernisażem miejscowej malarki i poetki pani Stanisławy Łogonowicz.

W ośrodku utworzyliśmy Izbę Regionalną, Świetlice Środowiskową, Salę Biesiadną i Salę Warsztatów Tymczasowych.

1 czerwca 2008r. zorganizowaliśmy święto rodziny dla całej Gminy.

W tym samym dniu dwie osoby z naszego stowarzyszenia uczestniczyły w „Dniach Otwartych ODR” w Grabanowie z prezentacją potraw regionalnych z Sosnówki i Żeszczynki.

28 czerwca 2008 r. dla chętnych osób ze wsi Żeszczynka zorganizowaliśmy warsztaty plecenia kwiatów ze słomy.

Wiele osób zaangażowało się czynnie w zbieranie eksponatów do Izby Regionalnej. Opracowaliśmy też oferty dla wycieczek szkolnych.

INTERmedi@
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI