Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Instytucje / Gminny Ośrodek Kultury / Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

 

Działalnością kulturalno - oświatową w Gminie Sosnówka zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury, który we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną stara się wychodzić naprzeciw potrzebom i wymaganiom mieszkańców.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury. Zapewnia mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacyjnych.

Dlatego też, planując działalność kulturalną staramy się odwoływać do tradycji i obyczajów panujących na wsi, czyli do tego, co było i jest tym mieszkańcom najbliższe.

Mieszkańcy uczestniczą i są twórcami w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych min. wspólnego kolędowania nawiązując do tradycji bożonarodzeniowej.

Co roku organizujemy "Przegląd Palm i Pisanek Wielkanocnych", w którym oprócz aktywnego udziału dorosłych możemy prowadzić edukację kulturalną dzieci i młodzieży, rozwijać i kształtować zainteresowania artystyczne, twórcze uzdolnienia i talenty młodzieży, budzić i rozwijać poczucie estetyki i wrażliwości na piękno oraz wychowywać na świadomych odbiorców kultury i sztuki.

Organizujemy konkursy recytatorskie, w których biorą udział uczniowie szkół z terenu Gminy Sosnówka. Wspólnie z Biblioteką Publiczną organizujemy konkursy czytelnicze i rysunkowe.

Udało nam się zaktywizować mieszkańców do organizacji festynu "Niedziela z folklorem" i "Dożynek Gminnych", podczas których dorośli przedstawiają dawne obrzędy i obyczaje.

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce współpracuje także z Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie, które w swojej ofercie ma wiele ciekawych wystaw i koncertów. Niektóre propozycje skierowane są do tzw. elit kulturalnych. Ale część wystaw i spotkań związana z południowym Podlasiem i dworem Kraszewskiego skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców okolicznych miejscowości.

Od wielu lat GOK współpracuje z Gminnym Kołem Kombatantów II Warszawskiej Brygady Saperów. Co roku spotykamy się w Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej i w Dniu Odzyskania Niepodległości. Wraz z młodzieżą przygotowujemy uroczyste akademie. Dzięki temu młodzież poznaje historię bezpośrednio od jej uczestników. Zarówno kombatanci jak i młodzież bardzo cenią sobie takie spotkania. W ten sposób łączymy pokolenia, kształtujemy uczucia patriotyczne, rozwijamy i kształcimy uczucia moralne.

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce zaprasza
od wtorku do niedzieli
w godz. 1200 - 2100
Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnówce zaprasza
od poniedziałku do piątku
w godz. 800 - 1600
Zapraszamy wszystkich chętnych do nawiązania kontaktów.
gok@sosnowka.pl
biblioteka@sosnowka.pl

Administrator
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI