Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Dokumenty Strategiczne / Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Sosnówka 2007-2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Sosnówka 2007-2015

 

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 [ pobierz ]

Wstęp

 1. Obszar i czas realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego
 2. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Sosnówka
  2.1. Położenie, powierzchnia, ludność
  2.2. Środowisko przyrodnicze
  2.3. Gleby
  2.4. Sieć wodna
  2.5. Lasy. Szata roślinna
  2.6. Fauna
 3. Turystyka
 4. Zagospodarowanie przestrzenne oraz infrastruktura
  4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
  4.2. Infrastruktura techniczna
  4.3. Własność nieruchomości
  4.4. Identyfikacja problemów społecznych
 5. Gospodarka Gminy
 6. Sfera Społeczna
  6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu
  6.2. Sytuacja mieszkaniowa
  6.3. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
  6.4. Rynek pracy
  6.5. Identyfikacja problemów sfery społecznej:
  6.6. Możliwości budżetowe i inwestycyjne gminy
 7. Analiza SWOT
 8. Wizja strategicznego rozwoju gminy
 9. Misja oraz cele Strategii
  9.1. Cel strategiczny: Podniesienie jakości infrastruktury technicznej i społecznej do poziomu stwarzającego warunki dla zrównoważonego rozwoju gminy oraz zapewniającego podniesienie standardu usług dla mieszkańców i turystów.
  9.2. Cel strategiczny: Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki
  9.3. Cel strategiczny: Wzrost poziomu bezpieczeństwa socjalnego oraz rozwój kapitału ludzkiego
 10. Zgodność Strategii ze strategicznymi dokumentami
 11. System wdrażania i monitorowania
 12. Źródła finansowania
 13. Komunikacja społeczna Strategii i jej konsultacje
 14. Wieloletni plan inwestycyjny
INTERmedi@
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI