Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Dokumenty Strategiczne / Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Sosnówka na lata 2011 – 2032

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Sosnówka na lata 2011 – 2032

 

                            PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST

                                  DLA GMINY SOSNÓWKA na lata 2011 - 2032 [pobierz]


1. Wprowadzenie
„Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Sosnówka na lata
2011-2032" zwany dalej „Programem...", wraz z przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów
zawierajacych azbest ma na celu po pierwsze: wypełnienie obowiazku dotyczacego
posiadania i wdraania „Programu...", po wtóre spowodowanie w konkretnej perspektywie
czasowej wyeliminowania wyrobów zawierajacych azbest znajdujacych sie na terenie gminy
- terenie objetym „Programem...".
Opracowanie „Programu..." otwiera take droge do jake istotnego elementu, jakim
jest moliwosc pozyskania srodków finansowych na działania zwiazane z demontaem,
transportem i składowaniem (utylizacja) wyrobów azbestowych.
Na swiecie znanych jest ponad 5 tys. wyrobów, do produkcji których uywano
azbestu. Sa to głównie wyroby stosowane w budownictwie jako pokrycia dachowe, osłony
elewacyjne scian, przewody kominowe, rury wodociagowe i kanalizacyjne oraz elementy
izolacyjne.
Azbest wykorzystywany był równie miedzy innymi przy produkcji sprzetu
gospodarstwa domowego, np. kuchenek, piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy,
suszarek do włosów oraz siatek azbestowych. Surowca tego uywano take do produkcji farb,
pokostów, klejów, smarów, płytek i wykładzin podłogowych oraz koców gasniczych.
W Polsce nie wystepuja złoa azbestu nadajace sie do górniczej eksploatacji.
Azbest stosowany dawniej do produkcji w naszym kraju, importowano głównie z
byłego ZSRR i Kanady. W latach 70-tych ubiegłego wieku, sprowadzano do kraju ok. 100
tys. ton azbestu rocznie, który wykorzystywano przede wszystkim (ok. 85%) do wyrobu
materiałów budowlanych, pokryc dachowych oraz elewacji budynków. Szacuje sie, e na
dachach i fasadach budynków oraz w obiektach przemysłowych zamontowanych jest blisko
1,350 mln. m² płyt azbestowych, z czego blisko 90% stanowia dachowe płyty faliste, zwane
popularnie eternitem. W 1980 r. z płyt azbestowo-cementowych wykonanych było ok. 45%
pokryc dachowych i fasadowych. Po 15 latach udział tych płyt w nowo budowanych
pokryciach dachowych, zmniejszył sie o 30%. Znaczaca pozycje w bilansie wyrobów
azbestowych stanowia znajdujace sie w ziemi i budynkach rury azbestowo-cementowe.
Szacuje sie, e jest ich ok. 600 tys. ton. Znaczna ilosc wyrobów azbestowych stosowana jest
w hutnictwie i przemysle ceramicznym. Jest to ok. 60 tys. ton.
14 maja 2002 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjeła długofalowy
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest stosowanych na terytorium
Polski", którego kontynuacja jest „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032" ustanowiony przez Rade Ministrów dnia 14 lipca 2009 r. Podstawowe cele programu to
oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usuniecie stosowanych od wielu lat wyrobów
zawierajacych azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków
zdrowotnych u mieszkanców Polski, a take sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na
srodowisko i doprowadzenie, w okreslonym czasie, do spełnienia wymogów ochrony
srodowiska.
W „Programie..." opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której
Gmina zamierza udzielic osobom decydujacym sie na usuniecie elementów
zawierajacych azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta, ma na celu zachecic do
podejmowania tego rodzaju działan oraz zmniejszyc ryzyko zwiazane z nieprawidłowym
ich wykonaniem.
Na terenie Gminy Sosnówka głównymi wyrobami zawierajacymi azbest to sa
pokrycia dachowe w postaci płyt eternitu.

Łukasz Łobacz
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI