Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Dokumenty Strategiczne / Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sosnówka na lata 2013-2027

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sosnówka na lata 2013-2027

 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sosnówka na lata 2013-2027.  POBIERZ

 

I. INFORMACJE OGÓLNE
I.1. PODSTAWY OPRACOWANIA ORAZ WYKORZYSTANE MATERIAŁY
Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sosnówka na lata 2013-2027”. W jego ramach zidentyfikowano istniejącą politykę energetyczną gminy Sosnówka w zakresie energii elektrycznej, cieplnej i gazowej oraz wskazano potencjalne sposoby pozyskiwania alternatywnych źródeł energii.
Przedmiotowy projekt założeń został sporządzono w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
2) Politykę energetyczną Polski do 2030 roku,
3) dokumenty gminy Sosnówka, takie jak:
a) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnówka,
b) Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Sosnówka na lata 2007-2015,
c) Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka na lata 2004-2014,
d) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sosnówka oraz jego zmiany,
e) Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sosnówka,
4) dane GUS,
5) dane operatora zaopatrzenia w energię elektryczną,
6) obecnie obowiązujące akty prawne w zakresie zagadnień objętych niniejszym dokumentem,
7) dokumenty strategiczne na poziomie UE, krajowym i wojewódzkim.

Łukasz Łobacz
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI